LITTERATUREN I KROPPEN-ØVELSER MED DANSK

De fire øvelser her er udviklet til undervisningen i dansk. Vi arbejder eksemplarisk med Erasmus Montanus af Ludvig Holberg. Tanken er, at man både kan bruge øvelserne direkte ind i undervisningen og skabe transfer til andre tekster. Hver af de fire metodevideoer understøtter vi med instrukser og en tekst om øvelsens formål. Materialet er lærerrettet.

ØVELSE 1: STYRKEGANG

Forslag til tekstuddrag

Erasmus Montanus Akt II, scene 2

Instrukser

 1. Del eleverne op i par: Erasmus og Jacob.
 2. Lad eleverne fremføre tekstuddraget med hver deres replikker.
 3. Ved oplæsning af hver enkelt replik skal oplæseren nu bevæge sig enten hen mod eller væk fra den anden, i forhold til hvordan replikken opfattes/tolkes.
 4. Opfattes replikken som imødekommende over for den anden, skal eleven tage et skridt frem mod den anden. Tolkes replikken derimod afvisende, skal eleven tage et skridt væk fra den anden.
 5. Enten kan eleverne instrueres i kun at tage ét enkelt skridt ved hver replik, eller de kan have muligheden for at tage flere skridt ved hver replik – variationen kan nuancere relationsarbejdet mellem de to personer.
 6. Øvelsen slutter, når alle replikker er læst op – og forholdet mellem de to nu er tydeligt helt visuelt: Er de langt fra hinanden eller tæt på hinanden? Eller er der ingen ændring sket?
 7. Diskussion/refleksion over hvordan Erasmus og Jacob opfatter deres relation til den anden, samt hvilke statusforskelle der opstår. Hvordan ser de sig selv og hvordan oplever de hinanden?

Variationsmulighed

 1. Samme øvelse, men i stedet for at bevæge sig horisontalt frem og tilbage mellem hinanden, kan de to elever i parret lege med at bevæge sig vertikalt i forhold til hinanden: længere ned mod gulvet ved imødekommende replikker eller op på en stol eller op på bordet ved afvisende replikker.
 2. Diskussion/refleksion over hvordan Erasmus og Jacob opfatter deres relation til den anden, samt hvilke statusforskelle der opstår Hvordan ser de sig selv, og hvordan oplever de hinanden?

Se øvelse 1 med underviser Michael Gylden-Damgaard og elever fra Silkeborg Gymnasium:

Formålet med øvelse 1 er at give eleverne en kropslig fornemmelse for personkarakteristikken i “Erasmus Montanus” med fokus på relationerne og statusopfattelsen mellem personerne. Øvelsen er god som udforskning af mulighederne for, hvordan Erasmus og Jacob opfatter sig selv og deres forhold.

ØVELSE 2: PEG PÅ PRONOMINER

Forslag til tekstuddrag

Akt III, scene 5

Instrukser

 1. Del eleverne op i par: Erasmus og Jeronimus.
 2. Lad eleverne fremføre tekstuddraget med hver deres replikker.
 3. Ved hver deiksisreference til andre personer (oftest gennem pronominer; du/dig/han/man/din/min, men også ved fx folk/andre mennesker osv.) peger oplæseren på den/dem, der tales om.
 4. Øvelsen slutter, når alle replikker er læst op, og parret taler om mønstre i, hvem der peger oftest på hvem.
 5. Diskussion/refleksion over, hvordan Erasmus og Jeronimus opfatter deres relation til den anden, hvem de hver især taler om/fokuserer på, og dermed hvor de to personers motivation kommer fra.

Variationsmulighed

 1. Samme øvelse, men i stedet for at lade hinanden tale færdig ved hver replik, skal hver replik uhøfligt afbrydes, inden den er læst færdig.
 2. Diskussion/refleksion over, hvordan Erasmus og Jeronimus opfatter deres relation til den anden, hvem de hver især taler om/fokuserer på, og dermed hvor de to personers motivation kommer fra.

Se øvelse 2 med underviser Michael Gylden-Damgaard og elever fra Silkeborg Gymnasium:

Formålet med øvelse 2 er at give eleverne en kropslig fornemmelse for personkarakteristikken i “Erasmus Montanus” med fokus på personerne værdier, motiver og selvopfattelse. Øvelsen er god som udforskning af mulighederne for hvad Erasmus og Jeronimus hver især tillægger værdi i livet.

ØVELSE 3: REPLIKDUEL

Forslag til tekstuddrag

Akt IV, scene 2

Instrukser

 1. Del eleverne op i grupper af fire: Erasmus (i midten), Per Degn, Jeppe og Jacob (rundt om Erasmus).
 2. Lad eleverne læse tekstuddraget op. Per, Jeppe og Jacob læser op i munden på hinanden med høje, insisterende stemmer.
 3. Erasmus skal forsøge at lytte til én af de tre andre og svare tilbage med replikken, der passer i tekstuddraget (og må derfor ignorere de andre replikker for nu).
 4. Hører Per, Jeppe og Jacob ikke det korrekte svar til deres egen replik, gentages deres egen replik højere og mere insisterende.
 5. Øvelsen slutter, når Erasmus har læst den korrekte svarreplik op til hver af de tre andre.
 6. Diskussion eller refleksion over, hvordan Erasmus opfatter situationen: Hvordan ser han sig selv, og hvordan oplever han de andre?

Variationsmulighed (kan bruges indledende inden replikduellen)

 1. Del eleverne op i grupper af fire: Erasmus, Per Degn, Jeppe og Jacob.
 2. Tekstuddrages læses op normalt, en replik ad gangen.
 3. I løbet af hver replik knytter læseren en gestik til, der afspejler læserens oplevelse af egne replikker: a.forsvar = krydsede arme, b.angreb = anklagende pegefinger, c.accept = bløde krammearme og d.ligegyldighed = vend ryggen til.
 4. Diskutér eller reflektér over, hvordan Erasmus opfatter situationen; hvordan ser han sig selv og hvordan oplever han de andre?
 5. Indledes der på denne måde, kan oplæsningen i munden på hinanden suppleres med gestik på samme tid.

Se øvelse 3 med underviser Michael Gylden-Damgaard og elever fra Silkeborg Gymnasium:

Formålet med øvelse 3 er at give eleverne en kropslig fornemmelse for personkarakteristikken i Erasmus Montanus med fokus på hovedpersonen, det vil sige selv at mærke, hvordan Erasmus forholder sig til de andre personer i komedien, personernes magtforhold, og hvad det siger om ham selv som type.

ØVELSE 4: SØLVKUGLEN

Forslag til tekstuddrag

Akt II scene 1

Instrukser

1. Inddel eleverne i små grupper af fx fire og udlevér en scene på skrift.

2. Eleverne læser scenen igennem, en replik af gangen, og gruppen udvælger ét centralt ord fra hver replik og finder på en gestik, der illustrerer ordet.

3. Én elev i gruppen er ansvarlig for at holde styr på ordenes rækkefølge og gestik, eventuelt med stikordsliste.

4. Når scenen er læst færdig, skal gruppen sige ordene et ad gangen i kor, mens de laver gestikken. Dermed får man en lyngennemspilning af scenen, der hjælper eleverne til at huske handlingen og de centrale ord.

5. Som opsamling kan man lade en eller flere grupper fremføre ord og gestik i plenum. Vælger grupperne de samme eller forskellige ord? Hvilke fortolkningsmuligheder peger ord og gestik i retning af?

Se øvelse 4 med underviser Michael Gylden-Damgaard og elever fra Silkeborg Gymnasium:

Formålet med øvelse 4 er at få eleverne til at nærlæse de enkelte replikker og tage stilling til, hvilke ord der er mest centrale. Øvelsen hjælper eleverne til at huske handling og replikker, idet udvalgte ord kobles sammen med en gestik.

EKSTRA ØVELSE UDEN VIDEO: BEVÆG DIG, SOM ER DU DREVET AF…

Instrukser

1. Lad hele klassen bevæge sig samlet rundt mellem hinanden på gulvet, mens instrukserne gives. Eleverne kan tage instrukserne bogstaveligt eller i overført betydning.

2. Giv instrukserne én efter én med tid og rum til at tænke over, hvorfor man vælger at gøre hvad.

3. Indled instruksen med følgende formulering efterfulgt af et af substantiverne neden for:

Bevæg dig, som er du drevet af…

… næsen

… panden

… albuen

… brystet

… maven

… knæene

… hofterne

4. Diskutér som opsamling, hvilke typer eleverne får frem i deres bevægelser, og hvilke personer fra Erasmus Montanus de kunne minde om.

5. Find efterfølgende dokumentation i teksten, der understøtter fortolkningen af personerne.

Formålet med ekstraøvelsen er at komme ind under huden på Erasmus Montanus-komediens personer, deres karaktertræk og motivation.