LITTERATUREN I KROPPEN-ØVELSER MED ENGELSK

De fem øvelser her er udviklet til undervisningen i engelsk. Vi arbejder eksemplarisk med Macbeth af William Shakespeare. Tanken er, at man både kan bruge øvelserne direkte ind i undervisningen og skabe transfer til andre tekster. Øvelse 1 og øvelse 3 kan bruges uafhængigt af Macbeth (tekstforlæg). Hver af de fem metodevideoer understøtter vi med instrukser og en tekst om øvelsens formål. Materialet er lærerrettet.

ØVELSE 1: CLAP CIRCLE, VENGA VENGA, HI-LOW

Instrukser

 1. Form en cirkel sammen med eleverne.
 2. Bed eleverne om at gøre det modsatte af, hvad du selv gør: Hvis du klapper to gange, modsvarer eleverne med et klap i hænderne. Hvis du siger “venga – venga”, modsvarer eleverne med “hula hula”. Hvis du siger “high” og løfter hånden, modsvarer eleverne ved at sige “low” og bøje sig ned.
 3. Sæt tempoet gradvist i vejret og skift mellem de forskellige instrukser. Overdrivelse fremmer forståelsen.

Se øvelse 1 med underviser Charlotte Haulund og elever fra Silkeborg Gymnasium:

Formålet med øvelse 1, som er en opvarmningsøvelse, er at stimulere og motivere elevernes samarbejde, spontanitet og koncentration. Samtidigt hjælper øvelsen eleverne til at turde bryde grænser og deltage engageret i de efterfølgende øvelser.

ØVELSE 2: IMAGES OF MACBETH

Instrukser

 1. Udvælg to citater, med fokus på personudvikling. Det kan fx være et citat af eller om en person fra stykkets begyndelse og et fra stykkets slutning.
 2. Få eleverne til at vælge, hvordan citatet skal kropsliggøres og reciteres.
 3. Udsigelsen af citatet sker som en del af opvarmningen, og eleverne siger det modsatte citat af læreren.

Se øvelse 2 med underviser Charlotte Haulund og elever fra Silkeborg Gymnasium:

Formålet med øvelse 2 er i forlængelse af opvarmningen at udvælge vigtige citater, som kontrasterer hinanden fx en af personerne i stykkets udvikling eller kontrasten mellem to forskellige karakterer. Eleverne vælger passende gestik som fortolker og kropsliggør citaterne.

ØVELSE 3: STOP, CLAP, JUMP, GO

NB: Øvelsen er også oplagt at bruge i dansk til Erasmus Montanus akt 2, scene 1: stop, klap, hop, gå.

Instrukser

 1. Saml eleverne i en gruppe.
 2. Vælg en eller to elever til at være the odd one out. 3.
 3. Instruér eleverne i forskellige sæt bevægelser: klappe og hoppe samt stå og gå.
 4. Sæt eleverne i gang ved at give dem forskellige instrukser, de skal følge. Husk, at the odd one out-eleven/erne skal gøre det modsatte af se af resten af gruppen fx at hoppe i stedet for at klappe.
 5. Følg op med en fælles refleksion over følelsen af at gå mod strømmen.

Se øvelse 3 med underviser Charlotte Haulund og elever fra Silkeborg Gymnasium:


Formålet med øvelse 3 er at stimulere og motivere elevernes samarbejde, spontanitet og koncentration. Her fungerer øvelsen som en opvarmningsøvelse, uafhængigt af tekstforlæg. Samtidigt hjælper øvelsen eleverne til at turde bryde grænser og deltage engageret i de efterfølgende øvelser. Øvelse 3 kan også bruges tematisk til at spore eleverne ind på personer og tema eller intrige i tekster med en hovedperson, der står uden for fællesskabet, altså den følelse af ubehag, man får, ved at være the odd one out og mærke gruppens reaktion på, at man er anderledes.

ØVELSE 4.a.: ARCHETYPES

Instrukser

 1. Introducér kort til Shakespeares arketyper og tal med eleverne om, hvilke bevægelser der passer til hver type.
 2. Lad eleverne gå rundt mellem hinanden, mens de udfører bevægelserne.
 3. Reflektér sammen med eleverne over de enkelte typer. Et eksempel er eleven, der forklarer, at man får lidt ondt i armene/ryggen af at gå som The sovereign, fordi det er en tung post at besidde.

Se øvelse 4.a. med underviser Charlotte Haulund og elever fra Silkeborg Gymnasium:

Formålet med øvelse 4.a. er at give eleverne en forståelse for de forskellige arketyper, som Shakespeares personer er formet efter: The Sovereign, The Soldier, The Trickster ogThe Lover. èn person kan godt indeholde flere arketyper, alt afhængigt af, hvor man er i stykket. Øvelsen kan bruges inden tekstlæsning som en introduktion, der åbner teksten og karakteriserer typerne kropsligt.

ØVELSE 4.b.: ARCHETYPES AND THEIR SHADOWS

Instrukser

 1. Introducér kort til arketypernes skyggesider. Det gør du bedst ved at tale med eleverne om, hvordan skyggesidernes bevægelser er en naturlig forlængelse af arketyperne. Tanken er, at regentens krone falder ned: The crooked crown; soldatens våben bliver pointy fremfor beskyttende: The attacker; The lover bliver besidderisk eller krævende frem for givende; og The trickster bliver til The puppet master, som er mere manipulerende end blot underholdende.
 2. Gå tilbage til arketyperne og tal med eleverne om, hvilke kvaliteter personerne nu besidder, og hvor i teksten ændringen forekommer.
 3. Lad igen eleverne gå rundt mellem hinanden, mens de udfører bevægelserne. Bevægelserne ændrer sig blot en smule, men alligevel nok til at udgøre hele forskellen.

Se øvelse 4.b. med underviser Charlotte Haulund og elever fra Silkeborg Gymnasium:

Formålet med øvelse 4.b. (Archetypes and their shadows) er at udvide øvelse 4.a. (Archetypes) med arketypernes skyggesider. Arketypernes skyggesider viser arketypernes modsætning, som er: The Crooked Crown, The Attacker, The Puppeteer, The Taker. Øvelsen kan bruges efter tekstlæsning og giver eleverne mulighed for at arbejde kropsligt med deres forståelse af karakterernes nuancer og udvikling.